Femtech is a club collective working with electronic music and art with the aim to break boundaries and norms.

 

Next event:

20151114

Femtech Floor at 420 group/Techtribe at Slakthuset with Boel Glück, Mammorna, Sofia Asawer, Sparkly Pony, Svartpolo.

Facebook event

Med stöd från:

 

Pictures by Valentina Bender & Fred T Söderblom

 

≋≋≋

 

 

Femtech är ett klubbkollektiv som arbetar med elektronisk musik och konst. Vi erbjuder ett alternativ till dagens homogena elektroniska scen genom att tydligt bryta mot mansdominansen inom scenen. Under festivaler och klubbar låter vi mångfald och nytänkande stå i fokus för att visa på hur mycket mer som ryms inom den elektroniska musik- och konstscenen än vad som idag ges utrymme för i branschen.

 

Vi tar ställning mot sexism, rasism, homofobi, transfobi samt alla typ av diskriminering, vilket är något som arbetar med hela tiden strävar mot att våra arrangemang ska genomsyras av.

 

Vi arrangerar festivaler och klubbar, vi är ett DJ-kollektiv och vi utbildar oss själva och andra i feministisk organisation. Vill du samarbeta med oss? Hör av dig!

 

≋≋≋

 

Femtech is a club collective working with electronic music and art. We are offering the audience an alternative to today’s homogeneous electronic scene by clearly breaking the male dominance within the scene. During the our festivals and clubs we put the diversity and innovation at the center to show how much more contained within the electronic music and arts scene than is currently given space in the industry.

 

We are taking a stand against sexism, racism and homophobia, which is something that will work to permeate our events.

 

We organize festivals and clubs, we are a DJ collective and we educate ourselves and others in feminist organization. Do you want to collaborate with us? Contact us!

 

≋≋≋